Phí

Số lượng hỗn hợp Phí dịch vụ tối thiểu Bạn tiết kiệm
1 – 10 BTC 0,45% lên đến 0,005 BTC
10 – 50 BTC 0,40% lên đến 0,05 BTC
50 – 100 BTC 0,35% lên đến 0,15 BTC
100 – 1000 BTC 0,30% lên đến 2,00 BTC
1000 BTC và hơn thế nữa 0,25% 2.50 BTC / $3000+


Câu hỏi thường gặp

Quá trình trộn mất bao lâu?

Do dự trữ của chúng tôi lớn và hiện đang nắm giữ hơn 1,2 triệu đô la, bạn sẽ không phải đợi người khác gửi tiền của họ và trộn tiền của bạn. Việc trộn thường được thực hiện ngay lập tức và tiền được gửi lại ngay sau khi tiền của bạn đến. Đảm bảo bạn gửi một khoản phí mạng kha khá cùng với giao dịch để tránh tiền không được gửi thêm do phần thưởng của người khai thác thấp. Ngoài ra, để đảm bảo các bên thứ ba không xem xét các khoản phí để tìm ra điểm tương đồng về bản chất của các giao dịch do bạn thực hiện, chúng tôi cho phép một khoảng thời gian trễ cho mỗi thiết lập địa chỉ chuyển tiếp để nhận btc.

Bạn cần bao nhiêu xác nhận để chấp nhận giao dịch?

Số lượng xác nhận cần thiết phụ thuộc vào khối lượng giao dịch:

  • Ít hơn 25 BTC - 1 xác nhận;
  • Dưới 250 BTC - 3 xác nhận;
  • Dưới 1000 BTC - 4 xác nhận;
  • Hơn 1000 BTC - 5 xác nhận.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình đóng cửa sổ trình duyệt trước khi nhận được xác nhận chuyển tiền của mình?

Không cần quan tâm. Bạn không cần phải ở lại trang sau khi địa chỉ đến được chuyển đến. Chuyển khoản được tự động xử lý theo lô đặt hàng trong 24 giờ.

Địa chỉ đến có giá trị trong bao lâu?

Địa chỉ đã tạo chỉ có giá trị trong khoảng 24 giờ. Dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn sau khoảng thời gian này. Các khoản thanh toán trong tương lai cho các địa chỉ bị bỏ qua.

{{maintanance.caption}}{{maintanance.message}}


{{maintanance.button.text}}